Opšta medicina

opsta praksa

opsta praksa

Kao što i sam naziv sugeriše, koncept opšte prakse podrazumeva da lekar brine o opštem zdravlju pacijenata, vodi računa o njihovim redovnim pregledima i prevenciji bolesti. Lekar opšte prakse nije ograničen na određene organe ili oblasti tela, već leči pacijente bilo kog uzrasta i pola, često sa hroničnim bolestima ili više zdravstvenih problema istovremeno.

Našim pacijentima obezbeđujemo detaljan pregled u našim prostorijama ili u okviru kućne posete, čime im omogućavamo sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu. Po potrebi ih upućujemo na laboratorijske analize ili lekaru specijalisti i nakon specijalističkih analiza objedinjujemo sve preglede i rezultate u cilju sagledavanja opšteg stanja organizma. Usmereni smo na rano otkrivanje bolesti, uzimajući u obzir biološke, psihološke i sociološke faktore koji utiču na stanje svakog pacijenta.

Cilj nam je da pacijentima pomognemo da unaprede svoje zdravlje i u tu svrhu sem standardnog pregleda i uzimanja detaljne anamneze, merenja pritiska i šećera u krvi, nudimo savete o prevenciji bolesti i održavamo konsultacije na najrazličitije teme.

Posebnu pažnju posvećujemo pravilnoj ishrani kako bismo pacijentima omogućili ono što im je neophodno za zdravlje, bilo da je to gubljenje ili dobijanje na kilaži, deo terapije određenih bolesti ili samo održavanje željene težine i zdravlja.